De teamfoto van 2018/2019 met shirtsponsor Bob Koning