R.K.S.V. St. George
bezoekadres: Oeverland 2, 1641 LZ Spierdijk
postadres: Dr. Bloemstraat 77, 1643 LN Spierdijk
email: voetbal@rksvstgeorge.nl
telefoon kantine: 0229-561975
telefoon afgelastingen: 06-53670201

Het bestuur van de voetbalvereniging
Hans Blaauw            voorzitter 
Mark van Nijnatten  penningmeester
Ronald Groot           secretaris
Karin Eggers             ledenadministratie en notuliste
Ben Kunst                onderhoud en technische zaken
John Snoek               onderhoud en technische zaken
Rob Stuyt                 onderhoud en technische zaken
Pascal Klaver            jeugdzaken en toernooiorganisatie
Tim Veeken              wedstrijdsecretaris

Wim Snoek               kantinebeheerder
Menno Klaver           sponsorzaken/reclameborden
Arno Hulspas            hoofdtrainer
Rob Lenting              begeleider 1e elftal

bestuur2014

Het bestuur, boven vlnr: Karin, Ben, Hans, Ronald en John. Onder vlnr: Rob, Pascal, Tim en Mark.