Vanuit het bestuur van St. George vinden we het belangrijk dat al onze leden, trainers, coaches en vrijwilligers zich veilig, gerespecteerd en prettig voelen binnen de vereniging. Om deze reden zijn wij met het hoofdbestuur van de club in gesprek gegaan over het brede begrip ‘veiligheid’.

In de praktijk is het lang niet altijd makkelijk om je uit te spreken als er iets vervelends gebeurt op de club. Bijvoorbeeld als degene door wie jij je minder veilig voelt op de club een ouder, trainer of coach is – of het kind van je trainer/coach. Pesten, agressie, geweld, discriminatie en seksueel overschrijdend gedrag zijn lang niet altijd zichtbaar, maar het is wel belangrijk om in deze situaties meteen actie te ondernemen. Datzelfde geldt voor omgangsproblemen met het bestuur of de begeleider. Voor dit soort situaties hebben we een vast vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld binnen St. George met wie je dit kunt bespreken.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

Een vertrouwenscontactpersoon is iemand bij wie je, desnoods anoniem, terechtkunt met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd wordt. Iemand die niets doorvertelt en een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en niets doet zonder eerst met jou te overleggen over de beste oplossing voor dit probleem. Ook als je vragen hebt die spelen voordat het écht een probleem wordt kun je contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon, zodat er een einde gemaakt kan worden aan de ongewenste situatie – nog voordat het verergert en vaker voorkomt.

Maak kennis met onze vertrouwenscontactpersoon

De vaste vertrouwenscontactpersoon binnen St. George is Truda Koning-Floris uit de Wogmeer. Veel kinderen (en ouders) hebben Truda leren kennen als ‘Juf Truda’ van de Peuterspeelzaal in Spierdijk, als overblijfmoeder van de basisschool of uit de tijd dat ze nog trainster/coach was bij de handbal. Naast haar praktijkervaring heeft ze ook haar papieren voor pedagogisch medewerker. We kennen Truda als een geduldige, toegankelijke, oprechte en lieve vrouw met een groot hart. Daarom hebben we er alle vertrouwen in dat zij de aangewezen persoon is om deze functie binnen onze club te vertegenwoordigen.

Stappenplan: Hoe werkt het?

Stel dat er iets speelt, hoe kom je dan in contact met de vertrouwenscontactpersoon? En wat doet die vertrouwenscontactpersoon precies? Lees hieronder het stappenplan:

  1. Stuur een mail naar vertrouwenspersoon@rksvstgeorge.nl en leg hierin uit wat er precies aan de hand is, waardoor jij je minder veilig of minder prettig voelt binnen je team of binnen de club. Deze mail wordt alleen door Truda gelezen.
    2. Truda neemt contact met je op om er samen over te praten, zodat je alle ruimte krijgt om je verhaal te doen.
    3. Er vindt een vertrouwelijk gesprek plaats, waar Truda samen met jou een verslagje van maakt. Dit wordt vervolgens bij het bestuur ingeleverd. Als je dat liever hebt, kan Truda het verslag anoniem maken; behalve als het om ernstig strafbare feiten gaat, of als de veiligheid van de leden in geding is. 
    4. Het bestuur gaat aan de slag met de oplossing en kijkt direct naar de mogelijkheid om dit in de toekomst bij voorbaat te voorkomen.

We hopen natuurlijk van harte dat we niet vaak een beroep hoeven te doen op onze vertrouwenscontactpersoon, maar we vinden het heel fijn dat ze er is. Samen staan we sterk om St. George een veilige omgeving te maken voor al onze leden, trainers, coaches en vrijwilligers.

Sportieve groet,
OMNI-bestuur St. George