Vacature: notulist(e)/ledenadministratie

Aan het einde van dit seizoen hebben we een vacature, want Karin zwaait na jaren te hebben genotuleerd en de ledenadministratie te hebben gedaan, af. Dat vinden we aan de ene kant heel jammer, maar aan de andere kant respecteren we uiteraard haar besluit en mogen we heel blij zijn met het werk dat zij al die jaren voor St. George heeft gedaan.

Dat betekent dat we zoeken naar een nieuwe notulist(e)/ledenadministrateur of -teuse. Hebben we een voorkeur voor een man of een vrouw? Nee, dat niet, maar vrouwen bekijken sommige dingen toch net iets anders dan mannen. En aangezien ons bestuur voornamelijk – zeg maar volledig – bestaat uit mannen…

Wat houdt het notuleren en ledenadministreren nu in?

Er zijn 10 bestuursvergaderingen per jaar. Iedere eerste maandag van de maand notuleer je tijdens de bestuursvergaderingen van het voetbalbestuur. Je notuleert per besproken onderwerp de belangrijkste actiepunten vermeld. Na (of misschien al tijdens) deze vergadering werk je de notulen uit en mail je deze naar de bestuursleden. Ook notuleer je 6x per jaar bij de vergaderingen voor het jeugdkader. De tijd die je voor deze taken nodig hebt, komt op ongeveer 3 uur per maand.

Het beheren van de ledenadministratie houdt in dat je – voornamelijk aan het begin en aan het einde van het seizoen – alle wijzigingen binnen het ledenbestand bijhoudt en verwerkt in de ledenlijsten en in Sportlink (het online portaal van de KNVB). Daarnaast verwerk je de overschrijvingsverzoeken van spelers aan het begin of eind van het seizoen. Sportlink is een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke portal, daar ben je snel in thuis. De tijd die je nodig hebt voor de ledenadministratie (voornamelijk aan het begin en einde van het seizoen) is alles bij elkaar 1 tot 2 uur.

Wij zoeken iemand die handig is met een computer en die 1x per maand een avondje tijd wil maken om het bestuur te helpen met deze taken. Wat wij kunnen bieden is gezelligheid en meepraten en meebeslissen over alle zaken bij de club. Er schuift met ingang van het nieuwe seizoen nog een nieuw bestuurslid bij.

Wil je meer weten, wil je je aanmelden of weet je iemand voor deze leuke taak? Bel of mail met Ronald (onze secretaris): 06-24981492 of per mail naar ronaldgroot73@gmail.com.

Groeten!
het bestuur