Uitnodiging jaarvergadering OMNI-vereniging St.George

Hierbij nodigen wij alle leden en belangstellenden uit voor de jaarvergadering van R.K.S.V. St.George.

Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 5 oktober 2018 om 20.00 uur in onze kantine.

Agenda:

1. Opening 5. Mededelingen

2. Notulen jaarvergadering 2017 6. Rondvraag

3. Financiële overzichten 7. Sluiting

4. Bestuursverkiezing: Voorzitter Rober Dol is aftredend en niet herkiesbaar. Het algemeen bestuur draagt Maartje Kenter voor om Rober op te volgen als voorzitter van de omni-vereniging.

Een tegenkandidaat kan zich met minimaal 35 stemmen, vóór 28 september 2018, aanmelden via onderstaand email-adres.

Namens het bestuur van omni-vereniging St.George,

Remco Ruijter

Secretaris

email: remcoruijter@hotmail.com