Hierbij nodigen wij alle leden van St.George uit voor de jaarvergadering van de R.K.S.V. St.George. Deze vergadering wordt gehouden op 3 oktober 2014 om 20.00 uur in de kantine van St.George. 

Agenda
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Financiële overzichten
4. Mededelingen
5. Rondvraag
6. Sluiting 

Opmerking: Er zijn geen bestuursverkiezingen

Met vriendelijke groet,

Het omni-bestuur van R.K.S.V. St. George