Medewerkers Kantine

Naam

Monique Appelman Zaterdag

Lianne Bedorf Zondag

Angelique Blaauw Zaterdag

Rick Blaauw Donderdag

Margret Blom Zondag

Sven Blokdijk Zondag

Clarence Bos Zondag

Frank Braas Zaterdag

Jos Buis Donderdag

Karin Eggers Zondag

Carolien Feld Zondag

Irma Feld Zondag

Jeroen Feld Donderdag

Pepijn Feld Zondag

Sem Feld Zondag

Jonathan Groot Zondag

Peter Groot Zondag

Marc van der Heiden Zondag

Ilonka Hoogewerf Zaterdag

Rob Knijn Kantinecommissie

Jose Koopman Zaterdag

Natasja Korporaal Zondag

Marcel Laan Zondag

Thomas Laan Zondag

Nic Laan Zondag

Rosa van Leeuwen Zondag

Rob Lenting Donderdag

Tirza Martens Zondag

Shane Niele Zondag

Piet Oud Zondag

Anja Pater Zaterdag

Elise Pater Zaterdag

Esther Roosje Zondag

Annet Schilder Zondag

Jolanda Schouten Zondag

Marga Sleegers Zondag

Co Smal Zondag

Ringo Smit Donderdag

Cock Snoek Zondag

Margret Snoek Zondag

Marieke Snoek Zaterdag

Job Snoek Zondag

Jose Snoek Zondag

Willem Snoek Kantinebeheerder

Jack Snoek Donderdag

Kees Spil Zondag

Rick Steen Zondag

Michel Steur Donderdag

Tim Veeken Zondag

Gijs de Vries Zondag

Bernadette Weel Zondag

Ab Wit Zondag

Hier zie je een lijst van alle vrijwilligers van zowel de zaterdag alsmede de zondag. Mocht je een keer niet kunnen dan kan je altijd proberen om met iemand van een andere ploeg te ruilen. Mocht je er niet uit komen, schroom dan niet maar neem contact op met je teamleider. Dit voorkomt onnodige irritatie en je team is blij met de vervanger. De mensen dik gedrukt en in het geel zijn de teamleiders. Bij 1 team is geen teamleider en de indeling hiervan gebeurd in onderling overleg door Rob Knijn.