Ereleden
St. George dankt zijn historie en zijn heden aan de vele vrijwilliger die zich vanaf 1930 hebben ingezet voor St. George. En iedereen heeft daarbij een belangrijke bijdrage aan het reilen en zeilen van de club. De drie sportafdelingen hebben zo elk hun afwegingen gemaakt om bijzondere vrijwilligers te eren met een ‘erelidmaatschap’ en daarom vermelden wij met ‘eer’ deze namen hier.

Ereleden    
     
Voetbal Handbal Tennis
     
Arie Floris Sjaak Pronk Nico Blaauw
Thomas Laan Carla Dol  
Cor de Boer Ineke van de Water  
Theo Steur Jan Hoedjes  
  Siem Kok  
  Nic Feld  
  Annie Pronk