Jaarvergadering voetbal op 7 september

Jaarvergadering voetbal op 7 september

Geachte voetballeden en -liefhebbers,

Op vrijdag 7 september 2018 wordt de jaarvergadering van St. George voetbal gehouden. Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn. We starten om 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mogelijkheid tot reageren op de notulen van september 2017
 3. Voorlezen Jaarverslag seizoen 2017 – 2018
 4. Verkiezingen bestuur
       * Aftredend en niet herkiesbaar: Karin Eggers
       * Aftredend en herkiesbaar: Pascal Klaver en Rob Stuyt
 5. Mededelingen/ingekomen stukken
 6. Rondvraag
 7. Afsluiting door voorzitter

Wij hopen jullie allen te  mogen begroeten op vrijdag 7 september aanstaande om 20.00 uur in de kantine van ons prachtige complex.

Het bestuur.