Agenda jaarvergadering 11 oktober

Hierbij nodigen wij alle leden en belangstellenden uit voor de gezamenlijke jaarvergadering van de omni- en voetbalvereniging R.K.S.V. St.George. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 11 oktober 2019 om 20.00 uur in onze kantine.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering omni 2018
3. Financieel verslag omni
4. Notulen jaarvergadering voetbal 2018
5. Jaarverslag voetbal
     Pauze
6. Bestuursverkiezing omni
    Aftredend en niet herkiesbaar: Remco Ruijter (secretaris)
    Voorgedragen voor functie secretaris: Sarah Koning
7. Bestuursverkiezing voetbal
    Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Blaauw (voorzitter)
    Voorgedragen voor functie voorzitter: Pascal Klaver
    Aftredend en niet herkiesbaar: Rob Stuyt (algemeen bestuurslid)
    Voorgedragen voor functie algemeen bestuurslid: Nick Laan
8. Mededelingen
9. Rondvraag
10. Sluiting

Namens het bestuur van St.George,
Remco Ruijter (secretaris omni) en Ronald Groot (secretaris voetbal)